Hotline : 091 749 56 35

Cisco WS-C2960+24TC-L

| Mã sản phẩm : HN-242 | Lượt xem : 0
Liên hệ
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cisco WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Hãng sản xuất: Cisco

WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

CON-SMBS-WSC296TC SMBS 8X5XNBD Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LA

CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M

SẢN PHẨM KHÁC

RG-ES126G-LP-L

Liên hệ

RG-ES109G-LP-L

Liên hệ

APTEK SF1082P

Liên hệ