Giải pháp lắp đặt âm thanh cho nhà máy nhà xưởng: 

Hệ thống âm thanh cho nhà máy nhà xưởng được lắp đặt tại các phòng ban, hành lang, khu nhà xưởng, nhà gửi xe,...

Lợi ích khi nhà máy lắp đặt hệ thống âm thanh cho nhà xưởng:

- Phục vụ điều hành, giám sát hoạt động tại các phân xưởng
- Gọi thông báo từ phòng bảo vệ, quầy tiếp tân, phòng chờ và phòng điều khiển,dùng để thực hiện tin thông báo đến các khu vực của hệ thống.
- Báo khẩn khi có hoả hoạn hoặc những tin khẩn đến các khu vực của hệ thống
- Phát nhạc nền giải trí